Program festivalu

V roce 2019 se festival nekoná. Na rok 2020 se připravuje nová koncepce festivalu.